Vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wie een scootmobiel aanvraagt bij de gemeente komt terecht bij de Wmo-afdeling. 
In eerste instantie zal de Wmo-adviseur beoordelen of u in aanmerking komt voor een scootmobiel.
Indien dit het geval is, kunt u er voor kiezen om een scootmobiel van de gemeente te nemen, welke zal worden onderhouden door de betreffende hulpmiddelen organisatie waar de gemeente een contract mee heeft .

Een andere mogelijkheid is om zelf te gaan kijken voor een scootmobiel en deze aankoop te doen via een PGB.

U krijgt dan een budget om een scootmobiel naar eigen keuze uit te zoeken, de hoogte hiervan word door de gemeente bepaald.

U kunt dan ook zelf een onderhoudscontract en verzekering af sluiten, daar kunt u jaarlijks ook een budget voor krijgen.

Onze ervaring is dat de aanvraag per gemeente verschilt, wilt u hulp bij de aanvraag van een PGB, dan kunnen wij u daarbij helpen op uw verzoek.

Dit is een korte uitleg, voor meer informatie kunt u contact met ons of de gemeente opnemen.

 

 Tips voor het aanvragen van een PBG t.b.v. de aanschaf van een scootmobiel:

  1. Verdiept u zich in de aanvraagprocedure. Dit is het halve werk en voorkomt onnodige vertraging in de aanvraag
  2. Beargumenteer de aanvraag 
  3. Stuur alle benodigde bijlagen mee met de aanvraag; wellicht is een medische verklaring noodzakelijk
  4. Volg de aanvraag (oftewel; blijf vinger aan de pols houden m.b.t. de behandeling van de aanvraag)
  5. Vraag ook na of de gemeente het onderhoud/eventuele toekomstige reparaties voor hun rekening neemt