Onderhoudscontract scootmobielen ACHTERHOEK-COMFORT

 

Gegevens klant:                            Gegevens scootmobiel:

Naam :    __________________        Merk :      ________________

Adres :    __________________        Type :        ________________

Postcode :  _______________         Bouwjaar :________________

Plaats :    _________________         Kenteken :________________

Geb.datum:_______________         Alg.opm. :_________________

 

Wat valt onder het contract:

• Arbeidskosten naar aanleiding van pech onderweg, onderhoudsbeurt en reparaties.

• Voorrijd- en/of transportkosten voor de scootmobiel voor reparatie of onderhoud.

• 7 Dagen per week en 24 uur per dag een servicedienst in geval van pech.

• Jaarlijkse onderhoudsbeurt. Echter zal u zelf het initiatief moeten nemen en contact met Achterhoek-Comfort moeten zoeken voor hrt jaarlijks onderhoud.

• Vervangende scootmobiel wanneer onderhoud langer dan 1 dag in beslag neemt.

 

Wat valt niet onder het contract:

− Reparatiekosten die middels een aansprakelijkheidsverzekering op derden kunnen worden verhaald.

− Arbeidskosten die veroorzaakt zijn als gevolg van een ongeluk.

− Onderdelen die niet verhaald kunnen worden binnen garantie-afspraken

 

Tarieven:

Scootmobielen tot en met 24 maanden : € 20,- per maand

Van 25 maanden tot en met 48 maanden : € 25,- per maand

Van 49 maanden en ouder : € 30,- per maand

 

Datum  _____-_____-_____

 

Handtekening _______________ naam in blokletters_________________________

(tarieven gelden vanaf 01-01-2019)

 

Achterhoek-Comfort                             IBAN :NL90INGB0008142520

Mercuriusstraat 63                               KVK : 70225907

7006 RK Doetinchem                            Btw : NL858200995B01

0314-642133              www.achterhoek-comfort.nl              info@achterhoek-comfort.nl